Ambities

Wij hebben als kernpartners van de Beweging Limburg Positief Gezond onze ambities voor de komende periode geformuleerd. We gaan in regionetwerken en samenwerkingsverbanden, onze ambities vertaald in concrete doelen, realiseren en trekken samen op in de verduurzaming van Positieve Gezondheid. We zoeken hierin verbinding en samenwerking met nieuwe partners over de sectoren heen en met de ambassadeurs die zich verbonden hebben aan de Beweging Limburg Positief Gezond. De Beweging Limburg Positief Gezond wil zich de komende periode verder ontwikkelen en verdieping realiseren in de vertaling van Positieve Gezondheid. We zijn bereid in verdere kennisdeling in regionetwerken en proeftuinen en willen aanspreekpunt zijn in Limburg voor Positieve Gezondheid. Wij willen onze gezamenlijke ambitie uitdragen naar alle andere partijen die zich met ons verbonden voelen.

Wij realiseren ons dat Positieve Gezondheid een cultuuromslag beoogt en dat is per definitie iets van lange termijn. Wij zijn dan ook blij dat we met de huidige partners van de Beweging Limburg Positief Gezond de volgende stappen kunnen zetten om te komen tot borging van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.