Het scholingsplan is per 2023 afgerond

De beweging rolt uit in Limburg. Talloze enthousiaste bewegers, implementatiecoaches, organisaties, bedrijven en professionals werken mee aan de verandering. Een andere zorg, een betere zorg en een goedkopere zorg. Meer geluk, meer eigen regie, meer zelfredzaamheid. 

Trainingsaanbod vanaf 2023
De scholingen Positieve Gezondheid kunnen nog steeds georganiseerd worden in de provincie Limburg. 

De e-learning Werken met Positieve Gezondheid (medio 2023 ook beschikbaar voor het sociaal domein, onderwijs en HRM en de Engelse versie van zorg).

Organisaties en trainers kunnen de e-learning(s) aan schaffen met deze link.

Wil je meer weten over de Training Werken met Positieve Gezondheid en de implementatiecoachtraining? Kijk dan op de website van Fontys Werken met Positieve Gezondheid | aanbod | Fontys.

Blended basistraining Positieve Gezondheid

De Sociale Agenda Limburg neemt het concept van Positieve Gezondheid als uitgangspunt. Om die reden hebben Provinciale Staten gelden vrijgemaakt om toekomstige (zorg)professionals in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid te scholen. Via deze website informeren we jullie over het scholingsplan Limburg Positief Gezond.

Pilotfase afgerond
Per 1 augustus 2020 is de pilotperiode afgerond. Dit heeft geleid tot een volwaardig scholingsplan waarin ruimte is voor individuele deelnemers en voor organisaties. Hoe ziet dit scholingsplan eruit? De scholing bestaat uit een blended training, en e-learning in combinatie met twee reflectiebijeenkomsten. Starten met Limburg Positief Gezond is echter meer dan het volgen van een training. Het gaat om een veranderproces. Duurzame verandering is hierbij het uitgangspunt. In afstemming met de deelnemer/organisatie wordt hier verder vorm aan gegeven. 

Blended basistraining Positieve Gezondheid
De blended basistraining Positieve Gezondheid voor alle (toekomstige) professionals en bestaat uit een online training (e-learning) en 2 reflectiebijeenkomsten van ieder 3,5 uur. De online training leert je alles over het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, je kunt deze training op elk gewenst moment volgen. Deze neemt ongeveer 5 uur in beslag en kan in flexibele delen gevolgd worden. Tijdens de reflectiebijeenkomsten gaan deelnemers met elkaar de verdieping opzoeken. Hierbij staat het leren van en met elkaar centraal. 

Na afronding van de blended basistraining Positieve Gezondheid hebben de deelnemers:
- kennis van Positieve Gezondheid
- kennis en ervaring met het Spinnenweb
- ervaring met het voeren van ‘het andere gesprek’
- handvatten voor het duurzaam laten landen in de eigen werksituatie

Deelname als individu
Als individu kun je direct starten met blended basistraining Positieve Gezondheid. Wil je meer informatie over deelname aan het scholingsplan als individu of direct starten, klik hier.

Deelname als organisatie
Organisaties die willen starten doen dit niet alleen om hun medewerkers te trainen in het voeren van het andere gesprek maar willen Positieve Gezondheid vaak ook integreren in hun manier van werken. Voor deze organisaties leiden we implementatiecoaches op. De implementatiecoaches begeleiden reflectiebijeenkomsten in de organisatie waaraan ze verbonden zijn maar zijn ook de koplopers die de implementatie in de organisatie vorm gaan geven. Het is de bedoeling dat implementatiecoaches voor een langere periode ingezet worden. Ze komen (enkele malen per jaar) samen om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en duurzaam te blijven werken aan de transitie. 

Wil je als organisatie starten en de online training(en) aanvragen voor je medewerkers? klik hier.

Wil je meer informatie over de rol en opdracht van implementatiecoaches, klik hier.

Wil je implementatiecoaches aanmelden voor de training of heb je andere vragen over het scholingsplan? Neem dan contact op met Brechtje Poelman – 06-22575027 of stuur een e-mail naar positievegezondheid@fontys.nl

Tot slot
Burgerkracht Limburg gaat aan de slag met het verder vormgeven van de community Limburg Positief Gezond. Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van een website om kennis en ervaring te delen, het beschikbaar stellen van tools in een digitale toolbox, het maken van vlogs en andere uitingen via social media. Houdt de website van Beweging Limburg Positief Gezond in de gaten voor updates hierover!

Uitleg over het scholingsplan van positieve gezondheid.

Wie kan er meedoen aan het scholingsplan van de Beweging Limburg Positief Gezond?
Hoe kan het dat dit slechts € 50,- kost?
Loek Vaessen, coördinator van De Beweging Limburg Positief Gezond geeft uitleg. 

Update! Ook in 2022 gaan wij door met het scholingsplan.

Leer ook werken met positieve gezondheid

Ben je enthousiast geworden en wil je zelf aan de slag met positieve gezondheid in je eigen dagelijkse praktijk. Dan is het prettig als je weet wat dit inhoudt en zelf hebt ervaren hoe je aan het nieuwe gezondheidsconcept vorm en inhoud kan geven. Het effect kun je vergroten wanneer je samen met anderen dit proces doorloopt en zij met je meedenken over de vragen die je tussentijds tegenkomt.


Basismodule Positieve Gezondheid

In de Basismodule Positieve Gezondheid doe je ervaring op in het werken met het concept positieve gezondheid, ontwikkel je je eigen stijl om positieve gezondheid een plek te geven in je dagelijkse praktijk. Voor het werken met positieve gezondheid bestaat geen blauwdruk. Het is een andere manier van denken, gesprekken voeren met burgers en begeleiden van cliënten en patiënten. Die ontwikkel je aan de hand van eigen ervaringen. Die ervaringen sturen het leren, en dus ook de inhoud van de werksessies. De Basismodule bestaat daarom uit een slimme mix van praktijkervaring en oefenen, zelfreflectie en intervisie. Zo ontwikkel je het werken met positieve gezondheid steeds verder – in dialoog met jezelf en anderen. In Limburg worden op diverse plekken de basismodule positieve gezondheid aangeboden. De basismodule betreft drie sessies,  twee dagen van 10.00 tot 16.00 en de laatste dag van 10.00 tot 13.00 uur.

Dag 1 is gericht op kennismaking met de groep, het concept positieve gezondheid en het zelf ervaren van positieve gezondheid. De tweede dag ligt de focus op positieve gezondheid toepassen in eigen werksituatie en contacten met cliënten. De derde gaat over het integreren van het gedachtengoed in je eigen werk. Er worden voor de bijeenkomsten opdrachten uitgereikt die voorbereid moeten worden en na de eerste sessie opdrachten om in de praktijk toe te passen. De basismodule is 5 dagdelen en wordt afgesloten met een iPH certificaat, bij deelname aan alle dagdelen en het afronden van de opdrachten. Je kunt je alleen opgeven als je alle drie de data kunt deelnemen.