SLUIT JE AAN

Het gedachtegoed Positieve Gezondheid wilt de eigen regie en zelfredzaamheid optimaal aanwakkeren en samenwerking van, tussen en met Limburgers in de diverse regio’s ondersteunen. Onze website is ook zo ingericht dat je gemakkelijk je weg kunt vinden op zoek naar actuele kennis, scholing, inspirerende voorbeelden in de praktijk of verbinding.

De Beweging Limburg Positief Gezond is een knooppunt waar alle kennis en ervaring op het gebied van Positieve Gezondheid in Limburg samen komt. Tevens is het een proeftuin voor burgers en professionals om met elkaar in verbinding te komen, nieuwe inzichten te delen en ook vooral te experimenteren met gezondheidsbevordering en gedragsverandering.

Met de Beweging Limburg Positief Gezond zijn we aan de slag met de trendbreuk met als doel om in onze provincie de gezondheidsachterstanden te reduceren, de arbeidsmarkt te versterken en ons welzijn te vergroten. En dat zonder bewezen resultaten, zonder vastomlijnde werkwijzen doch wel met positieve gezondheid als grondhouding. Doe je met ons mee?

Loek Vaessen
Coördinator Beweging Limburg Positief Gezond

Uitgelicht

De reis van de KeiPositief XXL gaat verder


Vertrokken vanuit Kerkrade is Weert de volgende bestemming geworden. Daar is KeiPositief XXL, als symbool van KeiPositief op maandag 4 december aangekomen.

KeiPositief in Weert

Positieve Gezondheid is zeker niet nieuw meer in de gemeente Weert. Al vanaf 2017 is Weert actief op het gebied van Positieve Gezondheid, onder andere door het netwerk Positieve Gezondheid Weert op te zetten en door 2 eerdere Positieve Gezondheid symposia. Vanuit Platform Weert in Beweging wordt Positieve Gezondheid binnen de gemeente, de zorgsector, welzijn en sport gestimuleerd, zodat het voor inwoners steeds gemakkelijker wordt om het gedachtengoed van Positieve Gezondheid te leren kennen en voor professionals steeds gemakkelijker om het toe te passen.

Binnen de gemeente en vele partners is Positieve Gezondheid al een begrip. Nu is het moment daar om via KeiPositief nog meer mensen aan te haken.  Niet alleen de professionals maar zeker ook de burgers. Voor KeiPositief zijn 100 keien omgevormd tot KeiPositief- keitjes door de kunstenaars van PSW Weert. Alle deelnemers aan het symposium KeiPositief Weert mochten er een in ontvangst nemen om deze een plekje te geven in de gemeente.

Positief gezonder 2024

Vanuit Platform Weert in beweging en de gemeente Weert is er een stevige ambitie geformuleerd voor 2024: Meer inwoners betrekken, Positieve Gezondheid verankeren in de wijken en het organiseren van een Positieve Gezondheid route, zodat inwoners direct kennis kunnen maken met de professionals die het gedachtegoed al omarmen en toepassen. Tijdens het symposium op 4 december zijn hiervoor  ideeën verzameld en een concreet plan voor 2024 opgesteld.

Voor meer informatie klik hier.

Actueel


Meer nieuws

De beweging in de vogelvlucht

In de praktijk

Bewegers


Robert Bergs

Als medewerker bij afdeling Kennis en Innovatie werkzaam bij GGD Zuid Limburg

Nicolle Scholte

Mensen verbinden door groepen te vormen waarbij het gedachtegoed van positieve gezondheid de...

John Kistermann

* persoonlijke ontwikkeling *werkgeluk *positieve psychologie *teambuilding *gedragsverandering...

Heidi van Kampen

Waarvoor je bij mij terecht kunt, lees je binnenkort hier.

Meer bewegers

Kernpartners