29
MEI
19:00u - 21:00u
Sittard
Donderdag, 16 mei 2024
Publieke gezondheid / Gemeenten/Wijk/Wonen
Sociaal domein

Congres Bestaanszekerheid: bezien vanuit Positieve Gezondheid en de dimensie van zingeving

Vaak gaat het bij Bestaanszekerheid om het financiële aspect, om draagkracht. Maar misschien wel veel belangrijker is het mentale aspect, draaglast. Wij gaan dit bekijken vanuit Positieve Gezondheid en dan met name vanuit de dimensie van zingeving.

Lezingen door:
• Loek Vaessen, Coördinator Beweging Limburg Positief Gezond
• Pierre Meijers, Geestelijk Verzorger bij het Leger des Heils

Aansluitend: Gesprekstafels

Locatie: Odasingel 90 Sittard
Aanmelden kan via: info@ppdlimburg.nl