Verschillende Dimensies

Positieve Gezondheid biedt een nieuw perspectief op het concept gezondheid. Het zal op de eerste plaats een zekere herkenning oproepen. En dan zul je geleidelijk je eigen toepassing gaan vinden. Het start met de termen die genoemd worden in het spinneweb. Ze zijn onderverdeeld in 6 dimensies die de meest brede benadering van gezondheid ondersteunen. De 6 dimensies bevatten een totaal beeld van iemands beleefde gezondheid die onderling met elkaar verbonden zijn en waar erbij het scoren ervan geen goed of fout bestaat.

Indien men bijvoorbeeld laag scoort op een bepaalde dimensie wil dat niet perce zeggen dat deze persoon daar ook iets aan wenst te veranderen. De dimensies bij elkaar laten een gezondheidsoppervlak op een bepaald moment zien. Professionals, vrijwilligers en hulpverleners zijn veelal gewend om een oplossing te zoeken in het gebied wat laag scoort. Het is echter aan de persoon zelf om te bepalen welke veranderwens in een of meerdere dimensies heeft. Het is dan ook aan diegene die de terugkoppeling doet de kunst om niet in te vullen voor de ander en middels het voeren van het andere gesprek leert hoe deze op zijn handen moet blijven zitten.

Het eigenaarschap blijft altijd bij de persoon zelf liggen waarbij de de zes dimensies een gemeenschappelijke taal bieden waarin iedereen elkaar verstaat. Zo wordt het over de domeinen heen- en interprofessioneel werken vergemakkelijkt.