Wat heeft de beweging te bieden

We willen Limburgers inspireren en faciliteren om zelf en met elkaar breder naar hun eigen gezondheid te kijken en te herkennen hoe zij veerkrachtig en betekenisvol kunnen leven en hun eigen keuzes ( leren) maken. Voor organisaties en professionals zijn wij een kennis & expertise centrum, een knooppunt waarbij alle ervaringen en netwerken op het gebied van Positieve Gezondheid, provinciaal en regionaal, fysiek en online, samen komt. Mee doen met onze beweging betekent ook dat organisaties in de transformatie naar preventie en gezondheidsbevordering, koploper willen zijn. Hiernaast heeft Positief Gezond Werkgeverschap als afgeleide van de visie, een enorme aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt en sterk positief effect op het boeien en binden van medewerkers.

Gezien het holistisch karakter van Positieve Gezondheid is onze reikwijdte enorm en is het onze opgave om alle relevante positief gezonde ontwikkelingen op gebied van leven, werken en wonen in onze provincie, met iedereen te delen. Door mee te doen met de beweging krijg je dan ook toegang tot een zeer uitgebreid netwerk. Hoe meer organisaties, professionals en burgers mee doen hoe beter. En dan hoeft hetgeen wat in onze missie en ambitie schuilt ook niet altijd als Positieve Gezondheid genoemd te worden.