De reis van de KeiPositief XXL gaat verder

Vertrokken vanuit Kerkrade is Weert de volgende bestemming geworden. Daar is KeiPositief XXL, als symbool van KeiPositief op maandag 4 december aangekomen.

KeiPositief in Weert

Positieve Gezondheid is zeker niet nieuw meer in de gemeente Weert. Al vanaf 2017 is Weert actief op het gebied van Positieve Gezondheid, onder andere door het netwerk Positieve Gezondheid Weert op te zetten en door 2 eerdere Positieve Gezondheid symposia. Vanuit Platform Weert in Beweging wordt Positieve Gezondheid binnen de gemeente, de zorgsector, welzijn en sport gestimuleerd, zodat het voor inwoners steeds gemakkelijker wordt om het gedachtengoed van Positieve Gezondheid te leren kennen en voor professionals steeds gemakkelijker om het toe te passen.

Binnen de gemeente en vele partners is Positieve Gezondheid al een begrip. Nu is het moment daar om via KeiPositief nog meer mensen aan te haken.  Niet alleen de professionals maar zeker ook de burgers. Voor KeiPositief zijn 100 keien omgevormd tot KeiPositief- keitjes door de kunstenaars van PSW Weert. Alle deelnemers aan het symposium KeiPositief Weert mochten er een in ontvangst nemen om deze een plekje te geven in de gemeente.

Positief gezonder 2024

Vanuit Platform Weert in beweging en de gemeente Weert is er een stevige ambitie geformuleerd voor 2024: Meer inwoners betrekken, Positieve Gezondheid verankeren in de wijken en het organiseren van een Positieve Gezondheid route, zodat inwoners direct kennis kunnen maken met de professionals die het gedachtegoed al omarmen en toepassen. Tijdens het symposium op 4 december zijn hiervoor  ideeën verzameld en een concreet plan voor 2024 opgesteld.

Voor meer informatie klik hier.