Gezocht: gezondheidsinterventies waarbij de CPHQ vragenlijst (meetinstrument voor het meten van brede gezondheid) ingezet kan worden.

Op (inter)nationaal niveau wordt vanuit verschillende domeinen gewerkt met brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid. Er is veel behoefte om brede gezondheid te kunnen meten. De eerste stappen voor het ontwikkelen van een meetinstrument zijn gezet, de Context-Specific Positive Health Questionnaire (CPHQ, zie www.gezondmeten.nl).

Middels een ZonMW project ontwikkelen we de CPHQ verder door. Bij deze doorontwikkeling wordt specifiek aandacht besteed aan mensen met chronische ziekten en met een lage sociaaleconomische status. Waar staan we nu?
De verkorte versie van de CPHQ vragenlijst is, door middel van focusgroepen met onder andere medisch specialisten, beleidsmakers en medewerkers uit het sociaal domein, paramedici, burgers, en onderzoekers/experts doorontwikkeld. Op basis van de feedback is een nieuwe versie van de vragenlijst ontwikkeld. De nieuwe versie van de vragenlijst wordt op dit moment getest in een grootschalig panelonderzoek, waarna de lijst verder statistisch getoetst zal gaan worden. We hopen deze fase eind van dit jaar af te ronden. De verwachting is dat de doorontwikkelde lijst uit circa 20 items zal bestaan.

De volgende fase is een longitudinale studie. Hierbij gaan we de vragenlijst in praktijk uitzetten in de vorm van een voor- en nameting. Hiervoor zijn we op zoek naar interventies die van invloed zijn op gezondheid en waarbij we met de vragenlijst het effect van de interventie in kaart kunnen brengen. Ben je bekent met een dergelijke gezondheidsinterventie en bereid het meetinstrument in te zetten, neem dan contact op met esther.vangurp@zuyd.nl