Kernpartner worden

De Beweging Limburg Positief Gezond wordt mogelijk gemaakt door onze kernpartners die geloven in de potentie van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid voor Limburg en hun krachten daarom bundelen in deze beweging. Onze kernpartners delen met zijn allen het ideaalbeeld dat er in Limburg een samenleving is waarin iedereen ongeacht status en leeftijd en zeker ook kwetsbare burgers meer regie hebben over hun leven. Er is een gezamenlijk verlangen om een bijdrage te leveren aan een vitale gemeenschap waarin mensen zelfredzaam en bovenal gelukkig zijn.

Indien jouw organisatie zich hierin herkend en aan het stuur wil staan van de transformatie dan zou het heel interessant kunnen zijn om kernpartner te worden. We willen onze beweging verduurzamen en hiertoe zijn nieuwe kernpartners zeer welkom. De kernpartner krijgt er ook veel voor terug. Allereerst is nieuwe kennis, onderzoek en innovatie vanuit de Beweging Limburg Positief Gezond direct beschikbaar, lift de kernpartner mee met allerlei communicatie, is er inbreng in onze koers, kunnen er evenementen worden georganiseerd en positioneert de kernpartner zich gunstig op de arbeidsmarkt tov organisaties die dit niet doen. Voor de bestuurders van kernpartners organiseren wij gemiddeld 3 keer per jaar een bijeenkomst en vragen wij een in-kind en/of financiele bijdrage om een en ander mogelijk te maken.