23
NOV
14:30u - 17:00u
Online
Vrijdag, 6 oktober 2023
Onderwijs / scholing

Themabijeenkomst Positieve Gezondheid in het onderwijs.

Ben jij werkzaam in het onderwijs? Dan is dit iets voor jou! De volgende online Themabijeenkomst Positieve Gezondheid in het Onderwijs is gepland op 23 november van 14.30 -17.00 uur. De uitnodiging met de aanmeldlink volgt binnen 14 dagen.
Deze bijeenkomst is voor de gehele onderwijskolom, zowel voor basis, voortgezet als ook beroepsonderwijs. Je krijgt praktische handvaten om Positieve Gezondheid binnen het onderwijs om te zetten naar concrete acties. We gaan ervaringen en successen delen. We gaan in gesprek over wat er al is geleerd is en vooral ook wat het oplevert. Wat kun je ermee doen en wat heb je ervoor nodig? Samen gaan we inzetten op inspireren en verbinden.