Vrijdag, 23 april 2021

Zingeving is de motor van alles
“Hè eindelijk”, slaakte Anita Verstappen van PreventiVIO in 2017 toen ze het artikel met de kop Zingeving maakt gezond in de krant zag staan. Het was het begin van een interview met Machteld Huber van Actiecentrum Limburg Positief Gezondheid over de erkenning dat gezondheid meer is dan bewegen, voeding en een positieve mindset. Precies dat waar Anita ook al van overtuigd was. Ze stond te popelen om deel uit te maken van dat Actiecentrum. Meedenken, meedoen. Niet veel later was de aanmelding als ambassadeur een feit.

Het recept voor een positief gezonde organisatie
Gezondheid en een vitaler leven waren altijd al zaken waar Anita Verstappen uit Meerssen zich mee bezighield. Al snel werd haar duidelijk dat je nog zo’n mooi trainingsschema kunt opstellen en een prachtig dieet kunt samenstellen, als iemands gedrag niet verandert ben je nergens. “De vraagstelling moest dus anders. Wat zijn iemands drijfveren en wat is de ultieme veranderwens? Die zorgen namelijk voor een bepaald gedrag.” Anita werkte in die tijd veelal met individuen en ging zich ook meer en meer richten op werkgevers, waardoor een groter publiek in aanraking kwam met vitaliteit en gezondheid. Zo is PreventiVIO geboren. “Ik alleen kan geen vitaliteitstaart bakken voor werkgevers. Ik heb niet alle ingrediënten in huis, wel het juiste recept. Daarom heb ik zelfstandige professionals om me heen verzameld met verschillende expertises. Samen kunnen we die taart wél bakken.”

Leidraad voor alle ambassadeurs
“De kracht van samen is ook wat ik in de beweging Limburg Positief Gezond vind. Samen met andere ambassadeurs ervoor zorgen dat de olievlek van Positieve Gezondheid tot in de haarvaten van Limburg terechtkomt. Daar doet het namelijk het meest pijn.” Anita heeft zich met Monique van Heesch, Mirjam van der Meij en Mischa Deusings, ook allemaal ambassadeurs van de beweging, samengepakt om na te denken over een leidraad die door alle ambassadeurs gebruikt kan worden. In overleg met het secretariaat van de beweging is de ambassadeursvergadering begin maart helemaal hieraan gewijd. In groepjes werd er stilgestaan bij de vragen: Waar ben jij trots op in wat je doet voor de samenleving met betrekking tot Positieve Gezondheid? Waar sta je nu? Welke stap ga jij morgen zetten als ambassadeur? In de antwoorden kwamen genoeg gemene delers bovendrijven, zoals meenemen van en samenwerken met collega’s en andere organisaties om meer burgers bekend te maken met Positieve Gezondheid, Positieve Gezondheid integreren in empowermenttrainingen in de wijk en focus op een wijk als Positieve Gezondheid-wijk.

Vitalere mensen, vitalere wijken
“Die laatste punten sluiten precies aan bij wat Monique, Mirjam, Mischa en ik willen: hop die wijk in. Om daar het verschil te maken. Ophalen waar de schoen wringt en waar kan er ruimte gecreëerd worden voor ontwikkeling. Onze uitdaging is dat iedere wijk anders is. Overal is de vraag anders en zelfs ieder individu is anders en heeft een andere hulpvraag. Je moet daarom heel erg op de uitnodigingsstoel gaan zitten. We zijn ervan overtuigd dat we hier mooie stappen kunnen zetten. Zo gaan er steeds meer vitalere mensen komen en ontstaan vanzelf vitalere wijken. En het begint bij bewustwording.”

Ieder inzicht geeft een beweging
En over bewustwording gesproken… Anita wordt ontzettend blij als haar willekeurige gesprekspartner een aha-moment beleeft. “Ik vind het zo mooi als het kwartje valt. Als mensen eigen antwoorden weten te vinden en zelf tot betere inzichten komen. Ik had dat pas geleden toen iemand tegen me zei: ‘ik ben niet fit’. Ik vroeg door. Gaandeweg kwamen we erachter dat die vrouw heel weinig tijd doorbrengt met haar partner. Daar lekt energie weg. De oplossing zou dan kunnen zijn: samen meer ondernemen. En dan hoor ik ‘Die link had ik nog niet gelegd’. Ieder inzicht geeft een beweging. Bewustwording van een verlangen zet vanzelf de beweging in een goed richting. Dat vind ik mooi, het leven in beweging brengen. En dat geeft mij ook weer energie.”

Waar gaat je staartje van kwispelen?
Bij Positieve Gezondheid draait het ook om zingeving. Van Dale zegt hierover: het zoeken naar betekenis, het doel van het leven. “Zingeving is het allerbelangrijkste. Het stond niet voor niets boven het krantenartikel met Machteld Huber in de hoofdrol, dat ik zo’n 4 jaar geleden las. Zingeving is de motor van alles. Als ik voel dat iets geen zin heeft, dan weet ik dat dit mijn gezondheid niet ten goede komt. Er lekt energie weg, zoals in het voorbeeld hierboven. Ik heb al het potentieel in huis om te kunnen zijn wie ik wil zijn. En dat geldt voor iedereen. Dit geeft de ruimte om te groeien en bloeien. Het leven is bedoeld om er een feestje van te maken, toch?! Wat haal je eruit? Waar gaat je hart sneller van kloppen? Waar gaat je staartje van kwispelen? Dat is de basis.”