19
APR
09:15u - 17:15u
Fortuna Sittard Stadion
Woensdag, 3 april 2024

Een nieuwe koers voor werkgeversvitaliteit: van individuele gedragsverandering naar een vitale werkomgeving.

Theorie versus praktijk
97% richt zich op werknemersvitaliteit. Interventies gericht op het individu. Dat kan gaan over mentale ontspanning, maar ook gedragsverandering. Veel werkgevers zijn daar de afgelopen 10 tot 15 jaar mee bezig geweest. Van een fruitmand op kantoor tot korting bij de sportschool en meer bewegen en minder zitten. Allemaal gedacht vanuit het Preventieakkoord.

De wetenschap zegt echter al jaren dat die gedragsveranderingen in de theorie mooi zijn, maar in de praktijk niet blijken te werken. Je kunt gedragsverandering wel proberen te beïnvloeden, maar na verloop van tijd valt men terug in de oude gewoontes. Wat wel bewezen werkt, is dat je omgevingen aanpakt waarin mensen zich bevinden. Het vitaler inrichten van de zogenaamde werk-, leer- en leefomgevingen.

Werkgever begin bij jezelf
Zorg dat jij een vitale werkomgeving creëert, zowel fysiek als sociaal en digitaal. Dan komt het vitale gedrag van de mensen vanzelf. Uit literatuur blijkt dat tussen de 85% en 90% van ons gedrag onbewust plaatsvindt. Geënt op de omgeving waarin we verkeren en op onze emoties. Wat de gedragsmatige theorieën beogen, is via onze ratio ons aanzetten tot iets anders. Dit heeft echter weinig zin, want de verandering is van korte duur. Het is veel beter om de omgeving aan te passen. Dan volgt het gedrag vanzelf en worden dat de nieuwe gewoontes.

Durf het anders te doen
Tegen werkgevers zeggen we: kijk eens in de spiegel van je eigen werkgeversvitaliteit. De tijd is er rijp voor. We merken ook een toenemende frustratie onder werknemers die genoeg hebben van alle aanbod. Waarbij sommigen ook nog het gevoel hebben dat ze mee moeten doen. En werkgevers worden er ook niet vrolijk van. Zij investeren veel tijd, geld en energie terwijl ze geen enkele vooruitgang zien.
Onze oproep, nu voor Limburg en later de rest van Nederland, is: durf het nou eens anders te doen. Vitaliteit begint bij jezelf. Het is een bewustwordingsproces, waarbij de werkgever zich realiseert dat hij verantwoordelijk is voor het inrichten van de omgeving.

Corporate Sustainability Reporting Directive
Daarmee kom je ook meteen de nieuwe Europese Wetgeving tegemoet. Het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) legt namelijk op om verantwoord met de natuur, maar ook met mensen en kapitaal om te gaan. Dat past een op een bij elkaar. In een vitale omgeving doe je maximaal aan preventie (voorkomen), beter nog, aan amblitie (bevorderen). De overtreffende trap van preventie. Niet wachten op symptomen, maar zorgen dat mensen in hun kracht komen. Want dan kunnen ze het meeste hebben!

Seminar Werkgeversvitaliteit, 19 april 2024 in Sittard

OperaSana en haar partners nodigen je uit om samen met mensen uit het bedrijfsleven, maatschappelijk veld en specialisten op een andere manier te kijken naar vitaliteit. Ben je er ook bij op 19 april in het Fortuna Sittard Stadion? >> Aanmelden klik hier.