Vrijdag, 6 september 2019

Koning en minister Bruins krijgen kijkje in de keuken bij Blauwe Zorg Maastricht

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 4 september samen met minister Bruins voor Medische Zorg en Sport een bezoek gebracht aan Blauwe Zorg in Maastricht. Het bezoek aan de initiatieven Blauwe Zorg in de wijk en de Stadspoli stond in het teken van ‘De juiste zorg op de juiste plek’.

Het functioneren van mensen centraal

Het functioneren van mensen staat centraal in ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Een kind gaat liever naar voetbal, dan naar de dokter. De vader wil aan het werk kunnen blijven en 80-plussers willen het liefst zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven. Dat bereik je het beste door zorg te voorkomen met gezond gedrag. Als zorg dan toch nodig is, is het prettig als het dicht bij de persoonlijke omgeving gegeven kan worden, liefst thuis (verplaatsen van zorg). Dat kan tegenwoordig gelukkig steeds vaker door traditionele zorgvormen te vervangen door e-health of andere zorginnovatie. Dit is ook hard nodig omdat het aantal mensen met een chronische aandoening of behoefte aan ondersteuning blijft stijgen en zo veel handen zijn er niet beschikbaar om de zorg te verlenen.


Blauwe Zorg

Blauwe Zorg in Maastricht is een succesvol voorbeeld van samenwerking in de regio onder het motto ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Blauwe Zorg werd in 2013 gestart met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om zorg in de wijk te optimaliseren. Zorgverzekeraar VGZ, Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), gemeente Maastricht, huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties, Burgerkracht Limburg en Provincie Maastricht werken samen om de beste toegang tot zorg en de beste kwaliteit van zorg te kunnen bieden. De Koning en minister Bruins gingen tijdens hun bezoek in gesprek met initiatiefnemers over hun motivatie Blauwe Zorg te starten. Bij Gezondheidscentrum Huisartsen Maastricht Oost vertelden zorgverleners hoe zij door Blauwe Zorg in de wijk anders zijn gaan werken en wat dit betekent voor de samenwerking. Onder anderen een psychiater, een gezinsondersteuner jeugd en een huisarts deelden hun ervaringen. Zo hoeven gezinnen door de hulp van een ondersteuner, vaak niet meer te worden doorverwezen naar gespecialiseerde zorg. Ook spraken de Koning en de minister met patiënten en ervaringsdeskundigen.

De Stadspoli

Het bezoek werd voortgezet bij de Stadspoli, waar specialisten uit het MUMC+ en huisartsen vertelden hoe de zorg sinds 2014 dichtbij de wijkbewoners, buiten het ziekenhuis, wordt geleverd. Door de inzet van specialisten op de stadspoli kan de druk op de specialistische zorg in het ziekenhuis worden verminderd, kunnen patiënten sneller worden geholpen en kunnen bovendien kosten worden bespaard.


Een initatief van zorgpartijen

De Juiste Zorg op de juiste plek is een initiatief van zorgpartijen. Het ministerie van VWS wil deze beweging helpen versnellen en verspreiden, onder andere door partijen hun opgedane kennis te laten delen.

Bron: De juiste zorg op de juiste plek