Maandag, 18 juli 2022

Ik probeer zelf Positieve Gezondheid toe te passen waar het kan

Positieve Gezondheid gaat vooral om mindset

Een verzekeraar richt zich van oudsher op kwaliteit en kosten van de zorg. Niet op gezondheid. Het werken aan gezondheid, wat CZ met ‘regioregie’ al ruim 10 jaar doet, was daarom heel vernieuwend. Wiro Gruisen is manager regioregie bij CZ. Hij is verantwoordelijk voor de Mijnstreek. “In 2015/2016 zijn we bij het verhaal van Machteld Huber uitgekomen. We wisten: dit is wat wij zoeken.”

Triple Aim
“Bij regioregie werkt CZ volgens het Triple Aim principe. Dat zijn, zoals het begrip al zegt, drie onlosmakelijke doelen tegelijk. Je neemt een afgebakende populatie en gaat samenwerken aan het verbeteren van de gezondheid van die totale populatie. Daarnaast zorg je voor een betere kwaliteit van de zorg. En een beter betaalbare zorg. Binnen CZ werken we in Zuid-Limburg en Zeeland volgens dit principe samen met partners binnen en buiten de zorg.

Geloofwaardig en authentiek
Wij stuitten in 2015/2016 op het verhaal van Machteld Huber. Het mooie ervan is dat het een heel persoonlijk verhaal is. Een wetenschapper, huisarts en patiënt in 1 persoon. Dat maakte het heel geloofwaardig en authentiek. Dit verhaal leende zich heel goed om de overkoepelende visie te vormen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. En daarnaast kon het leiden tot een ander inzicht als het gaat om de individuele behandeling van mensen. Zeer interessant dus. Wij hebben vanaf toen gezondheid met die Triple Aim ingevuld aan de hand van het concept van Positieve Gezondheid.

What matters to you
Onze slogan is niet voor niets What matters to you. Waar haal jij je zingeving uit? Wat vind jij zelf belangrijk? Alle leefdomeinen zorgen er samen voor of je je gezond voelt. En dat is in belangrijke mate bepalend of je in de toekomst gebruik gaat maken van zorg. En dat bepaalt weer of we op deze manier het zorgsysteem overeind kunnen houden.

Iedere dag een ommetje
Ik probeer zelf Positieve Gezondheid toe te passen waar het kan. Want als je hierin niet gelooft… Het gaat vooral om je mindset. Het heeft me aan het denken gezet. Ook over mijzelf. Ik zit heel veel en breng zeker sinds covid nogal wat uren achter mijn computerscherm door. De oplossing – en dat is echt heel eenvoudig, maar het werkt voor mij – ik maak iedere dag een ommetje. Al bijna twee jaar lang. De Ommetje-app van Erik Scherder herinnert me er iedere dag aan, mocht ik het zelf vergeten. Maar dat gebeurt eigenlijk niet, want mijn lichaam wil gewoon bewegen. Dat gaat vanzelf. 

Iets maatschappelijk relevants bijdragen
Covid bracht veel ellende, maar heeft ook laten zien wat er gebeurt als we niets veranderen. Dan gaat het straks structureel mis. Ik vind het mooi om aan die verandering mee te werken. Iets maatschappelijk relevants bij te dragen. Als we straks hier in Zuid-Limburg het verschil verkleind hebben op het gebied van gezondheid, zou mij dat heel blij maken.”

Vraag van Pauline Verhoef Commercieel Directeur Thermae en directeur netwerk Vitaal Limburg: 
“Hoe gaan verzekeraars in de toekomst nog meer op preventie inzetten en iets minder op achteraf vergoeden?”
“Er zijn zoveel voorbeelden te noemen waarin wij participeren en waarbij de nadruk ligt op preventie. Bekijk alleen al eens de PlusPraktijken, de huisartsenpraktijken van de toekomst. De huisartsenpraktijken worden gefaciliteerd door een zorggroep, die weer vertegenwoordigers zijn van de huisartsen zelf. De huisartsen worden ontzorgd op allerlei vlakken. Zodat er meer tijd overblijft om met patiënten het andere gesprek te voeren. Wat is het probleem? Hoofdpijn? Komt het door stress? Waar komt die stress vandaan? Is de oorzaak duidelijk, dan wordt die aangepakt samen met het netwerk. Dit zorgt voor preventie. In Heerlen-Noord gaan we nog  een stap verder. Waar komt de stress vandaan? Schulden? Te weinig bestaanszekerheid of veiligheid? Dit pakken we meer fundamenteel aan samen met zorginstanties, gemeente, politie, woningcorporatie en onderwijs. Dat is de échte preventie.”

Vraag aan Anita Bastiaans van gemeente Maastricht: 
“Om de zorg bemensbaar en betaalbaar te houden, moeten we ook kritisch kijken naar de zorgvraag. Positieve Gezondheid gaat uit van een brede betekenis, daardoor lopen we het risico dat medicalisering juist in de hand wordt gewerkt in plaats van teruggedrongen. Hoe voorkomen we dit in de praktijk?”