Woensdag, 21 juni 2023

Resultaten Leernetwerk survey - “Meten van brede benadering van gezondheid”

In de periode 22 november 2022 en 30 januari 2023 hebben 62 personen deelgenomen aan de digitale survey over de voorkeuren betreffende een leernetwerk “Meten van brede benadering van gezondheid”. Daaruit blijkt dat concrete resultaten, het delen van de mogelijkheden en betere domeinoverstijgende samenwerking dé redenen zijn waarom een leernetwerk meerwaarde heeft. 

Het merendeel van de respondenten was vrouw, hoger opgeleid, ouder dan 40 jaar en wil uitgenodigd worden voor een leernetwerk. Deelnemers geven aan dat met name thema’s op het gebied van het resultaten van ervaringen uit de praktijk (19%), de ontwikkeling van het meetinstrument (16%), het delen van resultaten (14%) en de verschillen en overeenkomsten tussen de domeinen (15%) hen aanspreken om te bespreken. 

Met betrekking tot de voorwaarden om deel te nemen aan het leerwerk is er een sterke voorkeur om aan te sluiten bij thema’s van andere leernetwerken. De meest genoemde leernetwerken waar deelnemers al lid van zijn, zijn het Onderzoeksnetwerk Positieve Gezondheid, maar ook de provinciale tak daarvan, zoals het leernetwerk Positieve Gezondheid (Zeeuwse Zorg Coalitie) en andere netwerken zoals Welzijn op recept, Alles is gezondheid, Beweging Limburg Positief Gezond en het RIVM of Pulsar netwerk.