Dinsdag, 26 oktober 2021

Vandaag was het zover. De eerste keipostieve kei werd aangeboden.

Vandaag was het zover. De eerste keipostieve kei werd aangeboden door Loek Vaessen, coördinator van de Beweging Limburg Positief Gezond aan wethouder Roy Bouten van de Gemeente Horst A/D Maas. Wethouder Bouten mocht als eerste ‘Beweger’ de kei in ontvangst nemen. De kei krijgt een prominente plek op de balie bij de ingang van het gemeentehuis, zoals dat bij een Happy Stone past. Onder een Beweger verstaan we (Lim)burgers en professionals die positieve gezondheid omarmen en al toe (willen) passen in hun eigen leef-en werkomgeving. 

Aan de Baersdonck in Grubbenvorst is gevraagd of de mensen van de dagbesteding deze ‘keien’ voor de beweging wilden maken. Als Beweging willen we de keien aanbieden aan onze relaties en neerleggen op zichtlocaties om zo meer aandacht te vragen voor positieve gezondheid. Roy “de Baersdonck is een heel mooi voorbeeld van hoe invulling gegeven wordt aan positieve gezondheid. Door het gesprek aan te gaan over hoe we ons voelen en hoe we het samen, met elkaar, (beter) kunnen doen”. De visie van Loek “iemand beleeft een geluksmomentje  bij het vinden van zo’n steen en voor de maker is het is leuk om dit voor een ander te kunnen betekenen”.


De aangeboden steen is gemaakt door Francois Otten. Hij kon er helaas vandaag zelf niet bij zijn. De mensen van de Baersdonck hebben samen gestemd welke kei als eerste aangeboden zou worden. Dat werd de kei met de tekst ‘Samen Sterk’ van Fancois Otten. Samen Sterk is een het motto bij de Baersdonck. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden en door deze samen te benutten kunnen we heel veel bereiken.

Henk Verstappen, projectleider positieve gezondheid, “de gemeente Horst A/D Maas wil niet gaan (af)vinken met positieve gezondheid maar ‘vonken’. Positieve gezondheid is niet iets is dat je ‘even’ doet of beheerst maar je moet gaan doorleven. Dan kun je er een succes van maken”. 

Als kers op de taart nodigde Wethouder Bouten de bewoners van de Baersdonck uit voor het burgerpodium bij een gemeenteraadsvergadering. Om daar te vertellen over wat positieve gezondheid voor hen betekent. 
Loek gaat binnenkort de 40 gemaakte keien ophalen bij de Baersdonck en de makers bedanken. 

Met dank aan Géke Martens, Mandy Verberkt,  Jasmina Abdelkader, Richard Peters en Francois Otten en alle bezoekers en bewoners van de dagbesteding van de Baersdonck.