Dinsdag, 8 oktober 2019

Weert gaat gezonder leven met ‘Positief Gezond Weert 2019’

‘Positief Gezond Weert 2019’ is een programma van platform Weert in Beweging, waarin inwoners van Weert en organisaties gratis in kunnen haken in het Positief Gezond Weert programma. Gezonder leven en een gezonder toekomst perspectief! Dat is de doelstelling en de missie van het project Positief Gezond Weert. Tevens willen de initiatiefnemers van Platform Weert in Beweging aandacht vestigen op de positieve elementen van de Positieve Gezondheid visie, ontwikkeld door Machteld Huber.

Bewustwording beweging, suiker en Positieve Gezondheid

De eerste stap in het project is bewustwording over de positief werkzame elementen van Leefstijl als medicijn. Niet alleen bij de inwoners van Weert, ook bij professionals binnen de 5 ringen (overheid, onderwijs, bedrijven, sportsector en zorg- en welzijn), werknemers binnen bedrijven en instellingen en partners van Samen Positief Gezond Weert. Parallel aan het programma voor consumenten wordt namelijk een bewustwordingscampagne samengesteld voor professionals zoals huisartsen, praktijk ondersteuners, leerkrachten, fysiotherapeuten, P & O medewerkers, bedrijfsartsen, zorg- en welzijn organisaties, ambassadeurs en vrienden van het platform, sportaanbieders, enz. De professionals krijgen een kennis update over de meest recente en wetenschappelijk onderbouwde leefstijl- en gezondheid richtlijnen en over Positieve Gezondheid. Tevens krijgen ze tools aangereikt om de materie eventueel met anderen door te nemen.

Het programma omvat 3 primaire thema’s;
-    Gezond bewegen
-    Beperken van suiker
-    Positieve Gezondheid

De consument: zelf aan de slag (gratis)

Voor alle inwoners van Weert, die de gezondheid een positieve impuls willen geven, biedt het programma Positief Gezond Weert’ een 20 weken programma, zelfstandig te doorlopen, op gebied van voeding, beweging en Positieve Gezondheid. Naast het persoonlijke programma, wat via e-mail wordt aangereikt, vindt er een doorlopend leefstijl bewustwordingsprogramma plaats, o.a. een Social media. Hierin worden artikelen over het thema geplaatst, tips gegeven en kunnen deelnemers ervaringen delen.

Aanmelden? www.weertinbeweging.nl