Omgevingswet ontmoet Positieve Gezondheid

Een veilige leefomgeving is net zo belangrijk als een gezonde leefomgeving. Regie voeren over je eigen leven en de veerkracht hebben om met de psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen van het leven om te gaan liggen dichter bij dan je denkt. Positieve gezondheid gaat over een andere kijk op gezondheid breder dan alleen de afwezigheid van ziekte. Vanuit de zes dimensies, gezondheid, zingeving en kwaliteit van leven benaderen vraagt om een integrale aanpak. 

In deze inspiratiesessie ontmoetten de Omgevingswet en Positieve Gezondheid elkaar en gingen we vanuit deze  integrale visie met elkaar in gesprek. De integrale kijk op gezondheid en de leefomgeving  helpt om op een nieuwe, domein overstijgende manier te kijken naar samenhang in een gezonde en veilige  leefomgeving.

Presentatie naar een Positief Gezonde Leefomgeving (.pdf)

Inspiratie sessie kort interview met Chantal Walg: Omgevingswet ontmoet Positieve Gezondheid